प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय
सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय
तुलसीपुर, दाङ
गृहपृष्‍ठ हाम्रो बारेमा कर्मचारी विवरण नागरिक बडापत्र शैक्षिक गतिबिधि निर्देशिका तथा कार्यविधि सूचनाहरू फोटो ग्यालरी सम्पर्क

सूचनाहरू

क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 उत्कृष्ट शिक्षक तथा विद्यालय छनोट सम्बन्धी सुचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-03-25 View
2 उच्च शिक्षा छात्रवृति सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-12 View
3 पहिलो किस्ताको रकम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-12 View
4 सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयय दाङको सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-01-12 View
5 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-13 View
6 आधारभूत पुर्वाधार सहितको ठुला विद्यालय विकास गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी पुनः सूचना प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-19 View
7 निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना (छात्राहरुको लागि मात्र) सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-13 View
8 खेलकुद प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-23 View
9 महिलाहरुको लागि निःशुल्क सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-27 View
10 कविता प्रतियोगिता सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-23 View
11 खेलकुद प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-23 View
12 उत्कृष्ट महिला सम्बन्धी मापदण्ड 2076 सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-22 View
13 स्वयंसेवक पदमा दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-29 View
14 श्रमिकका बालबालिकाहरुका लागि शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-23 View
15 महिला खेलकुद (कराँते तेक्वान्दो) तालिम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-23 View
16 सीप विकास तालिमको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-22 View
17 उत्कृष्ट महिला सहकारी संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-22 View
18 विज्ञान अध्ययनरत छात्राहरुलाई छात्रबृत्तिको लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-22 View
19 मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र दलित छात्राको छात्रबृत्तिको लागि निवेदन पेश गर्ने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-22 View
20 नमुना बाल विकास केन्द्र सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-16 View
21 प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-16 View
22 विज्ञान पुस्तकालय तथा ल्यावकक्षाकोठाको लागि प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरिएको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-16 View
23 प्रस्ताव आव्हानको सूचना (अनुदान कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रम) सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-09 View
24 विद्यालयमा Simulated Planetorium को स्थापना शैक्षिक संस्थाहरुलाई सहायता कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-09 View
25 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको लागि सञ्चालन गरिने विशेष तालिम कार्यक्रमको निवेदन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-07 View
26 नमुना विद्यालय म्याद थपको सूचना २०७७ सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-06 View
27 प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयहरुलाइ सम्झौता गर्ने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-02 View
28 विज्ञान पुस्तकालयलाई सहयोग कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-03 View
29 आधारभुत पूर्वाधार सहितको ठुला विद्यालय विकास गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-09 View
30 stem को सूचना ल्याव सुदृढीकरण २०७७ सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-03 View
31 प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयहरुलाइ सम्झौता गर्ने सूचना २०७७ सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-02 View
32 आवेदन फाराम (खेलकुद प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन) सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-21 View
33 सामुदायिक क्याम्पसहरुमा विज्ञान कानून र प्राविधिक कक्षा सञ्चालन निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-17 View
34 प्रशिक्षकको सूची (Roster) मा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-17 View
35 खेलकुद प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-21 View
36 नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-08-19 View
37 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई सम्झौता गर्ने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-20 View
38 महिला विद्यालयको सम्झौता सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-20 View
39 विशेष शिक्षा सन्चालित विद्यालयहरुलाई सम्झौता गर्ने सूचना . सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-23 View
40 सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामुदायिक क्याम्पसको सहकार्यमा गरिने अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यविधि ।।। सूचना तथा समाचारहरु 2077-05-26 admin View
41 मुुस्लिम छात्रा लक्ष्छित छात्रावासको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-05-26 admin View
42 मुस्लिम छात्रा लक्ष्छित छात्रावासको लागि प्रस्तावनाको ढाँचा सूचना तथा समाचारहरु 2077-05-26 admin View
43 BBA,BCA र प्राविधिक बिषयमा स्नातक तहको कक्षा सञ्चालनका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-05-26 admin View